Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

22:28
5317 9ee0
Reposted fromniewychowana niewychowana
21:19
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
09:40

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viapoezja poezja
09:40
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

July 19 2017

18:19
18:19
7351 d2af 500

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

18:19
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaathlin athlin
18:12
Reposted frombluuu bluuu viasuseo suseo
18:11
7422 a610 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatwice twice

July 21 2017

22:28
5317 9ee0
Reposted fromniewychowana niewychowana
21:19
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
09:40

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viapoezja poezja
09:40
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

July 19 2017

18:19
18:19
7351 d2af 500

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

18:19
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaathlin athlin
18:12
Reposted frombluuu bluuu viasuseo suseo
18:19
18:19
7351 d2af 500

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

18:19
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl