Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

19:35
3332 1025 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viagazda gazda
19:34
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viaredshadow redshadow
19:34
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapeasorela peasorela
09:16
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaoblivions oblivions
09:16

June 24 2017

15:30
15:30
3013 727f 500
Reposted fromkrzysk krzysk
15:29
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
15:29
4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou

June 23 2017

16:00
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viairmelin irmelin
15:30
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
09:06
09:06
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
09:05
09:05
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk
09:05
1789 c362
Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk
09:04
09:04
1739 293f 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
09:04
09:04
1752 2bb7 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl