Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

02:41
1273 3a31 500
Reposted fromcvlamity cvlamity viagazda gazda
02:41
02:41
02:41
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin

March 26 2018

15:19
15:19
9056 17be
15:19
Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić.
— Marcin Świetlicki
15:19
5995 fe04 500
15:18

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

March 17 2018

20:55
9332 70f9
Reposted fromfelicka felicka viacheatingonyou cheatingonyou

March 13 2018

21:43

March 12 2018

17:09
1095 9f69 500
Nik Thakkar
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaDOBRADUPA DOBRADUPA
17:08
4634 ec52 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
17:08

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

March 11 2018

17:41
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty

March 05 2018

21:58
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed

March 04 2018

15:29
5057 5dfc 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
15:26
3128 0779 500
Josephine Skriver

March 01 2018

10:46
Reposted frombluuu bluuu viaou ou

February 27 2018

21:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl