Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

14:48
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
14:47
09:57
09:56
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viaprzemeksic przemeksic
09:56
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprzemeksic przemeksic
09:56
Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaprzemeksic przemeksic

August 13 2017

20:28
2638 c8a1 500
Reposted fromkrzysk krzysk
20:28
7399 8adf 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viagazda gazda
20:28
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viamelanchujnia melanchujnia
20:28
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viamelanchujnia melanchujnia
17:36
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

August 09 2017

19:33
Reposted frombluuu bluuu viakrzysk krzysk
19:33
8336 1b1f 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viakrzysk krzysk
19:32

August 07 2017

05:45
7888 86c8 500
Reposted fromniefajna niefajna viairmelin irmelin
05:44
Reposted fromworst-case worst-case viasoadysta soadysta

August 01 2017

05:13
1131 fb18
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaoblivions oblivions

July 27 2017

22:32
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viaou ou
21:29
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viakrzysk krzysk
19:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl