Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

20:21
18:07
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaou ou

December 04 2017

22:22

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
18:24
6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
18:24
5580 ab90 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaForestMan ForestMan
18:24
9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97 viaprzemeksic przemeksic
18:24
3030 c878 500

M. Hłasko

18:23
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
18:23
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
18:23
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
18:23
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
18:21
0252 913d
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viairmelin irmelin
18:18
18:15
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viairmelin irmelin
18:12
18:12
18:12
3056 6962 500
18:11
1569 5733
Reposted fromcountingme countingme viapoppyseed poppyseed
18:07
4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

18:07
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl