Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

22:10
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viapsychodelic psychodelic
22:00
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viatwice twice
22:00
21:57
0056 2f7d 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
21:56
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
21:56
5564 caef 500
Reposted fromfrances frances viairmelin irmelin
21:56
3448 f9b6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viairmelin irmelin
21:49
4447 1ba0 500
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viairmelin irmelin
21:48
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaathlin athlin

October 03 2017

22:22

September 28 2017

17:19
Reposted fromworst-case worst-case viairmelin irmelin
17:15
5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
11:39
2246 a47f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
11:39
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

September 27 2017

11:53
5443 e63b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viagazda gazda
11:53
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viaathlin athlin
11:53
3021 c181 500

M. Hłasko

11:53
Wildflowers in bloom. Mount Rainier National Park.

September 26 2017

21:03
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
18:49
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl